PRIVACY

Legal

Privacy verklaring STEENKIST RECA Nederland B.V.

1. Inleiding

STEENKIST RECA Nederland B.V. (hierna STEENKIST) is een technische groothandel voor klanten in de zakelijke markt. In het zakendoen worden gegevens uitgewisseld. Hierbij zijn de wettelijke richtlijnen als ook die vanuit onze groep (RECA-groep) waar wij deel van uitmaken, van belang. Zie ook de Code of Compliance op onze website. Kern van deze richtlijnen is:

  • We houden ons aan de gegevensbescherming en de gegevensveiligheid
  • Persoonlijke en andere gegevens behandelen wij voorzichtig en we zorgen ervoor dat persoonlijkheidsrechten niet worden geschonden.

Het thema Privacy ligt -met name online- gevoelig. Daarom leggen we u onderstaand graag uit wat u van STEENKIST mag verwachten.

2. Bescherming van privacy in het gebruik van persoonlijke gegevens

Gegevens zijn voor STEENKIST als voor personen die hiermee in verbinding staan, van aanzienlijk belang. De bescherming van deze gegevens en voorkomen van misbruik van gegevens heeft de hoogste prioriteit. Het maken van opnames, bestanden en dergelijke, waar vertrouwelijke informatie van de onderneming voor wordt gebruikt, is enkel toegestaan als dit direct in het belang is van STEENKIST en als rechten van derden niet worden geschaad.

De bescherming van de privacy bij het gebruik van persoonlijke gegevens en de veiligheid van bedrijfsgegevens moet met inachtneming van de geldende wettelijke eisen in alle zakelijke processen worden gewaarborgd. Bij de technische beveiliging tegen onbevoegde toegang moet een standaard gehanteerd worden die technisch up to date is. Met name bij het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens gaan we voorzichtig te werk. We houden ons aan de geldende wetten met betrekking tot de gegevensbescherming en benoemen bevoegde instanties die verantwoordelijk zijn voor het naleven hiervan.

3. Delen met anderen

We verwerken dan wel verzamelen momenteel alleen tot u persoonlijk herleidbare persoonsgegevens die u vrijwillig verstrekt. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van het contactformulier op deze site. We verstrekken persoonlijke gegevens uitsluitend en alleen aan derden als dit strikt nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

4. In kaart brengen websitebezoek

We gebruiken functionele, analytische en soms tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. We gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, ze kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden. dit gebeurd o.a. via Google Analytics, dit is een dienst van Google om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerd weer te geven. Met het gebruik van dit programma wil STEENKIST een duidelijk beeld krijgen van onder andere de bezoekersstromen, de verkeersbronnen en paginaweergaves. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw browser.

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@steenkist.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.

6. Beveiliging

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan a.u.b. contact met ons op zodat we samen het vermeende probleem kunnen analyseren en oplossen.

Namens de Directie van STEENKIST RECA Nederland B.V.,

Eugène Teunisse
Directeur