Disclaimer

Legal

Disclaimer van aansprakelijkheid

STEENKIST RECA Nederland B.V. stelt de inhoud van deze internetpagina’s met de grootste zorg samen en zorgt ervoor dat deze regelmatig worden bijgewerkt. De verstrekte informatie dient echter slechts als algemene en vrijblijvende informatie en zal niet in de plaats komen van een gedetailleerd individueel consult.

STEENKIST RECA Nederland B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de informatie op deze pagina’s, noch voor een storingsvrije toegang op elk moment. STEENKIST RECA Nederland B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor gemaakte verwijzingen (links) naar internetsites van derden en de inhoud van de gelinkte pagina’s.
Bij het activeren van een dergelijke link verlaat u de door STEENKIST RECA Nederland B.V. verstrekte informatie. Afwijkende regelgeving kan bijgevolg van toepassing zijn op de aanbiedingen van derden, inclusief, maar niet beperkt tot, afwijkend beleid inzake gegevensbescherming. STEENKIST RECA Nederland B.V. sluit bovendien elke aansprakelijkheid uit voor gewone nalatigheid bij het verlenen van diensten, inclusief, maar niet beperkt tot, het downloaden van bestanden die beschikbaar zijn gesteld door STEENKIST RECA Nederland B.V. van de internetpagina’s van STEENKIST RECA Nederland B.V..

Belangrijke mededeling over links op deze pagina’s

Wij linken naar andere internetsites en voor al deze links op onze website geldt het volgende: STEENKIST RECA Nederland B.V. verklaart uitdrukkelijk geen enkele invloed te hebben op de inhoud of vormgeving van gelinkte sites. STEENKIST RECA Nederland B.V. distantieert zich daarom uitdrukkelijk van de inhoud van alle gelinkte sites.

© Copyright 2022, STEENKIST RECA Nederland B.V., Son en Breugel, Nederland

Alle rechten voorbehouden. Tekst, afbeeldingen, illustraties, geluiden, animaties en video’s evenals hun plaatsing op de website van STEENKIST RECA Nederland B.V. zijn beschermd door auteursrechten en andere industriële eigendomsrechten. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor derden toegankelijk worden gemaakt. Sommige pagina’s bevatten ook afbeeldingen waarop auteursrechten van derden rusten.