Beheer van gevaarlijke stoffen
Systemen & Services

Beheer van gevaarlijke stoffen

Hier klopt de chemie.

Hoe veilig voelt u zich bij het omgaan met gevaarlijke stoffen? De veiligheid van elk individu staat voorop. Zorg ervoor dat alle werknemers volledig zijn geïnformeerd doormiddel van een perfecte index voor gevaarlijke materialen binnen uw bedrijf met alle bijbehorende veiligheidsinformatiebladen.

GEVAARLIJK MATERIAALBEHEER

Voordelen op een rij.

Tijd en kosten besparen
Minder administratieve … Minder administratieve afhandeling.
Digitaal beheer
Altijd en overal … Altijd en overal bereikbaar.
Minimalisering van potentiële gevaren
Minimaliseer gevaren door … Minimaliseer gevaren door materialen veilig op te slaan.
Beschikbaarheid van relevante documenten
Kort, bondig … Kort, bondig en duidelijk.
Verhoogde gebruikersveiligheid
Bescherm … Bescherm uw medewerkers.
Zorgen voor naleving van de wet
We zullen u ondersteunen … We zullen u ondersteunen bij het omgaan met chemische producten met volledige wettelijke naleving.
Onze prestatieomgeving
Gevaarlijk materiaal index
Veiligheidsinformatiebladen
Handleiding
Risicobeoordeling
Voorzorgsmaatregelen
Geautomatiseerd afdrukken van etiketten
Onze prestatieomgeving
Gevaarlijk materiaal index
Gevaarlijk materiaal index

Volgens art. 6 van de Regeling gevaarlijke stoffen is een ondernemer voortaan verplicht een lijst bij te houden van de in het bedrijf gebruikte gevaarlijke stoffen, waarbij wordt verwezen naar de bijbehorende veiligheidsinformatiebladen.

Onze diensten voor u

Er wordt automatisch een gepersonaliseerde lijst met gevaarlijke stoffen gemaakt die u van RECA verkrijgt. We updaten deze informatie natuurlijk elke maand! U ontvangt ook een persoonlijke link om online toegang te krijgen tot uw gegevens wanneer u maar wilt. Wij bieden deze service ook aan voor producten die u bij andere leveranciers heeft gekocht.

Nog vragen?
Neem vrijblijvend contact met ons op.
 Team
Team

Verkoop
E-mail: verkoop@steenkist.nl

Veiligheidsinformatiebladen
Veiligheidsinformatiebladen

Volgens art. 14 van de Verordening gevaarlijke stoffen, moet de werkgever ervoor zorgen dat werknemers toegang hebben tot de veiligheidsinformatiebladen van alle chemische producten die in het bedrijf worden gebruikt. Veiligheidsinformatiebladen bevatten informatie over de veilige omgang met gevaarlijke stoffen, gezondheidsrisico’s en milieurisico’s.

Onze diensten voor u

Alle veiligheidsinformatiebladen vindt u hier en in de STEENKIST online-shop direct in de betreffende product weergave. Wij bieden veiligheidsinformatiebladen aan in het Nederlands en in 10 andere talen. Dus als u producten naar het buitenland wilt verzenden of een bouwplaats in het buitenland heeft – GEEN PROBLEEM! Uiteraard zijn de gegevens altijd up-to-date en 24 uur per dag beschikbaar.

Naar documenten en goedkeuringen
Handleiding
Handleiding

Volgens art. 14 van de Regeling gevaarlijke stoffen is de werkgever verplicht een schriftelijke gebruiksaanwijzing op te stellen inclusief een risicobeoordeling voor werknemers. In de gebruiksaanwijzing is vastgelegd hoe werknemers moeten omgaan met gevaarlijke stoffen, de risico’s voor mens en milieu en de beschermende maatregelen en/of gedragsregels die er zijn. Dit kan schade, verwondingen en ziektes verminderen of in het beste geval helemaal voorkomen.

Onze diensten voor u

Alle gebruiksaanwijzingen zijn op te vragen via onze klantenservice.

Risicobeoordeling
Risicobeoordeling

Volgens art. 5 van de Arbowet en art. 7 van de Regeling gevaarlijke stoffen mag de werkgever een activiteit met gevaarlijke stoffen pas goedkeuren nadat een risicobeoordeling is uitgevoerd en de nodige beschermende maatregelen zijn genomen.

Onze diensten voor u

Afhankelijk van het gevaar vindt u de passende beschermende maatregelen direct in onze gebruiksaanwijzing. U vindt de overeenkomstige gevaren in de indexlijst van gevaarlijke stoffen die afzonderlijk is opgesteld voor de producten die u gebruikt.

Voorzorgsmaatregelen
Voorzorgsmaatregelen

Om medewerkers afdoende te beschermen bij het omgaan met gevaarlijke stoffen dienen passende beschermingsmaatregelen te worden genomen in de vorm van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

Onze diensten voor u

Wij bieden u een breed scala aan programma’s voor gezondheid en veiligheid op het werk en onze vertegenwoordiger adviseert u graag op de volgende gebieden:

  • Helmen en beschermende bewegwijzering
  • Veiligheids- en lasbril
  • Gehoorbescherming
  • Ademhalingsmasker
  • Handschoenen
  • Beschermende kleding
Geautomatiseerd afdrukken van etiketten
Geautomatiseerd afdrukken van etiketten

Om uw medewerkers te informeren over gevaren en beschermende maatregelen.