MVO

De hond kan de was doen

STEENKIST "bevestigt wat u verwacht" en meer.

Ook op maatschappelijk vlak draagt STEENKIST haar "moertje" bij. De stichting "De Hond Kan De Was Doen" maakt training mogelijk van mens en assistentiehond in de thuissituatie. De hulphond betekent een grotere onafhankelijkheid en zelfstandigheid.

Als STEENKIST zijn wij trots deze stichting te mogen steunen!

http://dehondkandewasdoen.nl