NEN-EN ISO 9001:2015

STEENKIST gaat voor kwaliteit

STEENKIST RECA Nederland B.V. (STEENKIST) en haar kwaliteitssysteem is al sinds jaren volgens NEN-EN-ISO gecertificeerd. Het kwaliteitssysteem is er op gericht om de kwaliteit van het product en de onderliggende processen, van het verkoopadvies, de orderintake, de inkoop, de opslag, de concepten en systemen en de verzending van gereedschappen en materialen voor de verschillende klanten die in verschillende branches actief zijn, te waarborgen en de service van STEENKIST op een adequate wijze in te vullen.

Door het aannemen van de meest actuele NEN-EN-ISO 9001:2015 norm committeert Team STEENKIST zich aan de in deze norm benoemde kwaliteitsprincipes.

Wij zijn echter pas tevreden als ook de klant tevreden is, het kwaliteitssysteem is dus geen doel op zich!