CO2-emissie

CO2-emissie certificaat

Op 14 november 2014 heeft STEENKIST het CO2-emissie certificaat behaald! Door STEENKIST is een Carbon Footprint rapportage over 2013 opgesteld volgens de NEN-ISO 14064 norm. En deze rapportage is door KEMA goedgekeurd.

Wij willen duurzaam en maatschappelijk verantwoord met het milieu omgaan en willen daarin alle in- en externe partners betrekken (medewerkers, klanten, leveranciers, etc.).