Fira

Fira certificering

Wat, wie is Fira

FIRA is een verificatiebureau en verifieert MVO-informatie van bedrijven en instellingen en maakt op deze wijze Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) bespreekbaar.

Wat houdt het FIRA Platform in?

Het FIRA Platform is een digitaal register waar bedrijven (leveranciers) hun MVO-prestaties zichtbaar maken aan klanten (inkopers). Het platform is gebouwd naar de eisen van deze tijd en wordt continu ontwikkeld om inkoper en leverancier verder te ondersteunen. Het platform sluit nauw aan bij internationale en nationale normen op het gebied van duurzaamheid zoals ISO 26000, AA1000 en GRI. FIRA verifieert de MVO-rapporten zodat klanten weten dat de informatie betrouwbaar is. Meer informatie over Fira en over de deelnemers aan het platform is terug te vinden op: http://www.firaplatform.com/.

Fira en Steenkist

A.J. Steenkist-Rooijmans B.V.(Steenkist) heeft zich als Technische Groothandel en leverancier van gereedschappen, verbruiksartikelen en machines aangemeld bij Fira. Dit ook in samenspraak en op verzoek van een aantal klanten van Steenkist.

Vervolgens heeft Fira een onafhankelijke toetsing gedaan in 2015, wat heeft geleid op 15 januari jl. tot erkenning als deelnemer aan het platform, en wel met de bronzen status. Daarmee zijn we opgenomen in het platform en kunnen alle relaties op een transparante manier zien hoe Steenkist denkt en handelt op het vlak van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (ofwel Corporate Social Responsibility).